pátek 28. února 2014

Sri Lanka - Polonnaruva

Polonnaruva se stala královským městem na konci 10. století. Tehdy si z ní udělala hlavní město jihoindická dynastie Čólů, která před tím dobyla Anuradhapuru. Bylo zde zbudováno 2400 ha vodních nádrží – mimo jiné i jezero Parakrama Samudra, které dnes patří k největším vodním plochám Srí Lanky. Dnes tu najdeme zachovalé zbytky paláců, svatyně a hlavně nádherné sochy. Druhé z královských měst Srí Lanky je nejen rájem archeologů, ale také další významnou památkou ostrova. Většina důležitých památek se nachází severně od moderní části města. Památky jsou chráněny UNESCO a tvoří jeden z vrcholů kulturního trojúhelníku (další dvě města, tvořící vrcholy trojúhelníku, jsou Anuradhapura a Kandy). Starobylé jádro je plné zřícenin, které se dále dělí do pěti skupin: skupina nedaleko Polonnaruwa Rest House, skupina královského paláce, skupina severně od paláce (známá jako čtyřúhelník), severní skupina (stavby nacházející se dále na sever) a skupina jižní (směrem k novému městu). Velmi zajímavá je památka Gal Vihara (skupina 4 soch zobrazujících Buddhu v různých polohách), je považována za vrchol sinhálského sochařského umění.

socha krále Parakramabahja Velikého

zbytky bazénů
Šiva lingamVatadage - kruhová budova o průměru 18 metrů se čtyřmi vchody
detail měsíčního kamene

sedmiposchoďový palácVrcholem sochařského a kamenického umění na Srí Lance je Gal Vihara (Kamenná svatyně), byla vybudována za vlády Parakramabahu Velikého (12.st.). Čtyři sochy Buddhy jsou tu vytesány z jediného kusu skály. Socha velkého sedícího Buddhy v meditační pozici je na Srí Lance ojedinělá díky zdobenému pozadí. Je zde oblouk napodobující klenby svatyně v indickém Sándží a několik malých Buddhů, shlížejících na zem. Malý sedící Buddha je ukryt ve skalním výklenku, který byl chráněn drátěným pletivem a sklem. Kdysi byly i ostatní sochy ukryty v oddělených svatyních z trámů a cihel. Stopy po ukotvení trámů jsou kolem soch dodnes patrné. Ze sedmimetrové sochy stojícího Buddhy byli odborníci natolik v rozpacích, že se dlouho domnívali, že se ani nejedná o Buddhu, ale o jeho učedníka Anandu, který tu truchlí nad umírajícím Buddhou. Socha totiž se svými zkříženými pažemi ani ztrápeným výrazem neodpovídá buddhistické ikonografii. V současnosti se ale i odborníci přiklánějí k tomu, že jde o stojícího Buddhu. Nejznámější z těchto soch je čtrnáctimetrový ležící Buddha s povzneseným výrazem ve tváři.


 výlet školaček - uniformy na Sri Lance

dagoba v Polonnaruvě

pohřební stúpa

 Lankatilaka - 17 metrů vysoká budova se sochou buddhy
zbytek sochy 

neděle 23. února 2014

Sri Lanka - Mihintale

Pro většinu místních obyvatel – Sinhálců – má právě Mihintale posvátný význam, je to místo, odkud byl rozšířen buddhismus. Právě tady se zdejší král Dévanampija Tissa setkal na lovu s Mahindou, synem významného buddhistického císaře Ašóky, který přišel na Srí Lanku šířit Buddhovo učení. Historické Mihintale leží na pahorku, který je poset množstvím starobylých ruin. Schodiště vedoucí nahoru tvoří 1 840 starobylých žulových schodů. Najdeme zde pozůstatky kláštera. Nacházejí se zde dva ohromné kamenné žlaby, které plnili věřící pro mnichy denně rýží. Kousek vedle jsou starověké kamenné desky s pravidly řeholního života. Zajímavá je Dagoba Ambasthale, která je postavena v místě, kde se král s Mahindou setkal. V místě, kde Mahinda stál, je postavena jeho socha. Na opačné straně dagoby vévodí celému místu obrovská socha bílého sedícího Buddhy.

do dáli svítí bílá dagoba na vrcholu 330 metrů vysokého kopce
dagoba mangovníku - místo, kde Mahinda hovořil s králem
meditační skála, na které se Mahinda modlil
západ slunce nad Mihintale