neděle 25. srpna 2019

Výlet na Vysočinu - Jersín, Třebíč, Mohelenská hadcová step

V srpnu se nám podařilo konečně znovu navštívit Jersín, odkud pochází naše Fluppy. Setkání se  sestrou Cherry a maminku Daisy bylo neskutečně příjemné. Holky ovšem odmítaly pózovat, a tak fotky jsou takovou rozmazanou vzpomínkou na příjemně strávené dopoledne v https://www.chsodjersinskehopotoka.cz/  Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu!

Cherry a Fluppy

 


 
  Fluppy a máma Daisy
   
Fluppy, Cherry a Daisy  
 
 

  

Jersín je přeci jen trochu dál na otočku z Ostravy, a tak jsme návštěvu spojili i s přenocováním v Třebíči. Pro Fluppy to byla vůbec její první noc na hotelu a my z toho byli dost nervózní. Naštěstí hotel Joseph 1699 neměl jen skvělou lokaci v židovské čtvrti s venčící plochou hned vedle, ale také se vyznačoval opravdu přátelskou atmosférou a pobyt s velkým hafanem nebyl žádný problém.
Náš hotel se nacházel přímo v židovské čtvrti. Některé domy jsou pěkně opravené, některé jsou velmi zchátralé, což je škoda. Místo má krásnou atmosféru hlavně ráno, kdy tudy ještě necourají turisté. :) V roce 2003 byla židovská čtvrť společně s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o jediný doklad židovské kultury mimo území Izraele, zapsaný na prestižní seznam.Prošli jsme si centrum a podívali se k trojlodní románsko - gotické bazilice svatého Prokopa, která je rovněž UNESCO. K nejcennějším prvkům baziliky patří nástěnné malby v opatské kapli a románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Výjimečná je i krypta, jejíž klenbu podpírá padesát sloupů.

Dovnitř baziliky jsme tentokrát kvůli Fluppy nešli, ale prohlédli jsme si zámecký areál v místě bývalého benediktinského kláštera a zaujala nás bylinková zahrádka, kde jsme poprvé naživo viděli květinu ožanku :)


 

  

   

 
 

 

Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669. Interiér zdobí výmalba z počátku 18. století, která se řadí k nejkrásnějším barokním výmalbám na Moravě. Synagoga sloužila k bohoslužebným účelům do 20. let 20. století, poté byla používána jako skladiště kůží a po 2. světové válce sloužila jako sklad ovoce a zeleniny. Teprve v letech 1989-1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti jako muzeum. V roce 2003 byla jako součást židovské čtvrti zapsána na prestižní Seznam památek UNESCO. 

 

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů u nás byl jako součást židovské čtvrti v roce 2003 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nachází se na severním svahu kopce Hrádku a byl pár minut chůze od hotelu. Hřbitov vznikl na současném místě v 1. polovině 17. století. Nejstarší náhrobek je datován k roku 1631, hřbitov tedy vznikl nedlouho předtím. V roce 1888 byl hřbitov rozšířen na dnešní výměru 11 772 m2. Nachází se na něm asi 11 000 hrobů a 3 000 náhrobků. Na hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, například rabíni J. J. Pollak a S. Pollak. V areálu hřbitova stojí památník židovských vojáků z 1. světové války a památník obětí rasové genocidy za 2. světové války.

 


   


 Večeři jsme si dali ve Vinohrádku nad Babou s příjemným venkovním posezením.
Z městských hradeb zůstaly zachovány jen menší části, z nichž největší je na severním okraji centra podél řeky Jihlavy. Zbytek předsunutého opevnění si můžete v současnosti prohlédnout na Hrádku. Původně dvoupatrová kruhová kamenná věž se střílnami byla obehnána příkopem a palisádou. Nedaleká kamenná mohyla byla zbudována v roce 1924 jako připomínka 500 let od smrti Jana Žižky z Trocnova. My na ni narazili náhodou při večerním venčení.

výslužka z Jersína

 Ranní Třebíč

  

 
 
 

 


 


 Cestou domů jsme udělali ještě zastávku na Mohelenské hadcové stepi.

 
 

 

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step je chráněné území o rozloze 57 hektarů v sousedství obce Mohelno v okrese Třebíč, nedaleko jaderné elektrárny Dukovany. 


  
 


 A výlet končíme jak jinak než jídlem, motorest Podkova na dálnici je jistota.